Hero obrázok - financovanie | stosice-podhorany.sk

Financovanie kúpy
prostredníctvom hypotekárneho úveru

Všetko potrebné vybavíte na jednom mieste:
ÚVER – POISTENIE – VINKULÁCIA – KATASTER

%
rokov

Mesačná splátka:

Finančný sprostredkovateľ

Rudolf Franek
tel.: 0905 164 957
email: rudolf.franek@macula.sk

VÚB banka je financujúcou bankou projektu ktorá má pre klientov pripravené zvýhodnené prodmienky hypotekárneho financovania už od 2. úhrady a do výšky 90% hodnoty kupovaných nehnuteľností.

VÚB Banka
Veticka | stosice-podhorany.sk

Postup financovania nehnuteľnosti:

1

Výber nehnuteľností - byt a parkovanie

2

20% kúpnej ceny - po podpise Zmluvy o budúcej zmluve

3

20% kúpnej ceny pri zápise rozostavaných bytov do katastra nehnuteľností

4

50% právoplatné kolaudačné rozhodntie alebo udelenie súpisného čísla

5

10% dokončenie bytu do štandardu

STARÝ BYT ZA NOVÝ